NT CA

NT CA

NT CA(บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Certificate Authority)

สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ

พาร์ทเนอร์ของเรา

Our Partner

Features

Features

CD

ให้บริการได้ทั้ง 3 ประเภท คือ บุคคล นิติบุคคล และเครื่อง Web Server (SSL) ข้อมูลใบรับรองฯ ในรูปแบบ Digital File ตามมาตรฐาน PKCS#12 และบันทึกลงบนแผ่น CD มีรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการติดตั้งและใช้งาน ต้องติดตั้งใบรับรองฯ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน

USB Token

ให้บริการได้ 2 ประเภท คือ บุคคล และ นิติบุคคล ข้อมูลกุญแจคู่ (Key Pair) ถูกสร้างขึ้นภายในตัว USB Token ตามมาตรฐาน PKCS#11 เป็น USB Token สำหรับจัดการกับ Digital Certificate และ PKI เท่านั้น ไม่สามารถ Export ข้อมูลกุญแจส่วนตัว (Private Key) ออกจากตัว USB Token ได้ มีรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งใบรับรองฯ เพื่อการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอ่าน (Reader) รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 1.0 - 2.0 มีความปลอดภัยสูง สะดวกในการพกพา

SSL Certificate

SSL Certificate หรือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่อง Web Server เป็นใบรับรองฯ ที่ออกให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server โดยนำใบรับรองฯ ไปติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อแบบปลอดภัย หรือที่เรียกว่า SSL (Secure Socket Layer) รวมถึงการรับรองชื่อ Domain Name และผู้ที่เป็นเจ้าของ Domain Name นั้นด้วย ทำให้เกิดความไว้วางใจในการทำธุรกรรมผ่านเว็ปไซต์ ดังกล่าว โดยจะออกใบรับรองเป็นแบบ CD เพื่อนำไปติดตังที่เครื่อง Web Server นั้นๆ

 

 

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

NT CA

Internet Data Center

CloudApps ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

อาคารของศูนย์ IDC

ตัวอาคารสามารถรองรับน้ำหนักต่อตู้กว่า 1,000 กก. เป็นอาคารด้าน IT และงานด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ

ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ออกแบบเพื่อการทำงานแบบความต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ

ระบบปรับอากาศ ศูนย์ IDC

เครื่องปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำงานแบบ N+1 เป็นระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์ Data Center

ระบบรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้าออก ต้องผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบ Finger Scan

อัตราค่าบริการ

Choose Your Plans

Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD

฿500 1 ปี

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD

฿950 2 ปี

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD

฿1,3503ปี

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์ USB Token

฿2500

* รับประกัน 1 ปี ติดต่อที่สาขา แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การต่ออายุ รูปแบบ USB Token(อุปกรณ์เดิม)

฿500 1 ปี

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

INTRANET SSL

฿5,000

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Global SSL


* ติดต่อ Call Center 02-574-8912

Download

FAQ

Frequently Ask Questions

สถานที่ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กรอนิกส์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ อาคาร 6 ชั้น 1 ติดต่อ Call Center 02-574-8912

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. กรอกแแบบฟอร์มขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

2. ยื่นแบบคำขอด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ จุดให้บริการ [สถานที่ให้บริการ] พร้อมหลักฐานในการขอใช้บริการ (กรณียื่นออนไลน์ ให้แนบรูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการยื่นยันตัวตน)

3. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้าของใบรับรองฯ/ผู้รับมอบอำนาจ ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลกุญแจส่วนตัว (Private Key)

5. ผู้ขอใช้บริการชำระค่าบริการตามรูปแบบและประเภทที่ขอใช้บริการ

6. เจ้าหน้าที่ส่งมอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงหมายเลขใบรับรองฯ

เพื่อให้การสั่งจ่ายเช็ค และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถูกต้อง จึงขอให้ท่านจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และสั่งจ่ายเช็คชำระเงินในนาม

ที่อยู่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TAX ID) 0107564000014

NT CA

เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณๆ ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่จะสามารถให้บริการลูกค้าของคุณด้วยความอุ่นใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก